PARR̉QUIA DE SANT PERE NOLASC
  OBRA MERCEDÀRIA (CAT)
 

          Obra Mercedària és un recurs d’atenció primària, depenent dels Pares Mercedaris i obert el 2 d’abril de 1974, a Barcelona. 
          
          ORIENTACIÓ del CentrE

         
Obra Mercedària és una Institució Catòlica que, sense distinció de nacionalitat o credo, ofereix la seva ajuda a totes les persones privades de llibertat i als seus familiars, d’acord amb la trajectòria redemptora que ha mantingut l’Orde de la Mercè des de la seva fundació a Barcelona el dia 10 d’agost de 1218.
Com a  hereva de l’esperit i acció de la primitiva CONFRARÍA, establerta a Barcelona per Sant Pere Nolasc en el segle xiii, a l’OBRA MERCEDÀRIA es refonen la CONFRARÍA I ESCLAVITUD DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ, aprovada l’1 de febrer de 1739, i L’ OBRA REDEMPTORA DE L’ESCLAVITUD DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ, PRO-PRESOS, erigida el 12 de maig de 1941.

          ObjeCtiUS principals d’Obra MercedÀria sÓn: 
          -
Atendre, informar i orientar tothom que arriba al Centre amb algun tipus de problema relacionat amb la Justícia. 
          - Ajudar els penats que surten amb permís penitenciari i no tenen suport familiar ni cap altre recurs. Se’ls ofereix allotjament i manutenció.
 
          -
Facilitar la recerca de feina i la consegüent integració a la societat a les persones que, acabada la seva condemna, surten de la presó.  

         
Justificació  
          Existeix un sector de la població que té o ha tingut problemes amb la Justícia i li cal un suport de caràcter informatiu, econòmic, burocràtic. 
          Existeix un gran nombre de persones que no tenen vincles familiars ni recursos econòmics i quan surten de la presó es troben desvinculats de l’entorn social i laboral.
          Existeix un elevat nombre de persones que encara no ha complert la condemna imposada, però sí que poden tenir permisos penitenciaris si compten amb persones o entidats que els acullin i avalin durant aquests permisos.
          Existeix un gran nombre de famílies d’interns sense recursos econòmics que han d’atendre les càrregues familiars. 

          Recursos econÒmics
          - Aportació de l’Orde de la Mercè, Província d’Aragó.
          - Conveni amb la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
          - Subvenció de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
          - Donatius del Voluntariat d’Obra Mercedària i simpatitzants.

          ADREÇA:
          Obra Mercedària, -     C/. Torres i Amat, 15,     08001-BARCELONA.     Tel: 93 302 59 78

 
   
 
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=